ប្លុក

អបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ៨មីនា ខួបលើកទី១១២

ផ្សាយ​ថ្ងៃ អង្គារ 10, 23

ក្នុងឱកាសទិវានារីអន្តរជាតិ៨ មីនា ខួបលើកទី ១១២នេះ
អង្គការយេនឌ័រនិងអភិវឌ្ឍន៏ដើម្បីកម្ពុជាបាន ធ្វើយុទ្ធនាការបែបកិច្ចពិភាក្សានិងឆ្លុះបញ្ចាំង ក្រោមមូលបទ “ការងារថែទាំជាតួនាទីយើងទាំងអស់គ្នា៖ ចេញពីការយល់ដឹងឆ្ពោះទៅកាន់ការអនុវត្ត” នៅថ្ងៃទី១៤ មីនា ស្ថិតនៅក្នុងឃុំ រោងដំរី និង ឃុំធាយ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង។ ក្នុងយុទ្ធនាការនេះមានអ្នកចូលរួមសរុប៦៦នាក់ស្រ្តី៤៣នាក់ បុរស២៣នាក់ ក្នុងនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកជាស្ត្រី២នាក់និងមន្រ្តីសង្គមកិច្ច សុខមាលភាពសង្គមទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារ២នាក់។ យុទ្ធនាការនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់អ្នកចូលរួមពីគុណតម្លៃការងារថែទាំមិនមានប្រាក់កម្រៃ និង ផ្សាភ្ជាប់ទស្សនៈការងារថែទាំជាការងារទាំងអស់គ្នាទៅនឹងការ
អនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ ។

អរគុណអង្គការដាយកូនៀសំរាប់ការគាំទ្រឲ្យមានយុទ្ធនាការនេះកើតឡើង!