ព័ត៌មាន

ពង្រឹងអំណាចស្រ្ដីវ័យក្មេងជាភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្ដូរអំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ

ផ្សាយ​ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ 07, 22

ថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ គម្រោង «ពង្រឹងអំណាចស្រ្ដីវ័យក្មេងជាភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្ដូរអំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ» ដែលកំពុងអនុវត្តន៍ដោយអង្គការយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជា (GADC) ជាជំនួយពី WomenStrong International បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាយេនឌ័រកាហ្វេរវាងស្រ្ដីវ័យក្មេងដែលជាភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្ដូរអំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រនៅភ្នំពេញ និងក្រុមស្រ្ដីវ័យក្មេងនៅក្នុងស្រុកឪរ៉ាល់ ក្នុងគោលបំណងជជែកពិភាក្សាគ្នា អំពីយេនឌ័រ ផ្នត់គំនិតសង្គម និងបញ្ហាអំពើហិង្សានៅក្នុងបណ្តាញសង្គម និងសហគមន៍ផងដែរ។

 

អត្ថបទផ្សេងៗ

3

អបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ៨មីនា ខួបលើកទី១១២

ក្នុងឱកាសទិវានារីអន្តរជាតិ៨ មីនា ខួបលើកទី ១១២នេះអង្គការយេនឌ័រនិងអភិវឌ្ឍន៏ដើម្បីកម្ពុជាបាន...
IMG_4387

ពិការភាព

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ Jodie ពីអង្គការ EmbraceAbility...
photo_2022-09-30_12-01-27

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃ ទី២៩ ដល់ថ្ងៃ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ អង្គការយេនឌ័រ...
Screenshot 2022-07-29 112813

បុរសប្រពៃ

បទ​ចម្រៀង”បុរសប្រពៃ”’​នេះ​ត្រូវបានផលិត​ឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បី​ជម្រុញការចូលរួមរបស់បុរសក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្រ្តី...