ព័ត៌មាន

បុរសប្រពៃ

ផ្សាយ​ថ្ងៃ សុក្រ 07, 22

បទ​ចម្រៀង”បុរសប្រពៃ”’​នេះ​ត្រូវបានផលិត​ឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បី​ជម្រុញការចូលរួមរបស់បុរសក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្រ្តី និងដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយ​យុទ្ធនាការ ១៦ ថ្ងៃ ដើម្បី​បញ្ចប់​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី និង​ក្មេងស្រីឆ្នាំ២០២១។ ​​​ពួកយើងចង់ឃើញសង្គមមួយដែលពោពេញដោយសុភាពបុរស និងមិនចង់ឃើញរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃអំពើ​ហិង្សាកើតឡើង​លើស្ត្រី និងក្មេងស្រីឡើយ។

ផ្ដើមពីអ្នក ដើម្បីសង្គមគ្មានហិង្សាលើស្រ្ដី និងក្មេងស្រី! 

អរគុណច្រើនសម្រាប់ការរង់ចាំទស្សនាវីដេអូរបស់យើង និងសូមបងប្អូនចូលរួមរីករាយស្ដាប់បទ​ចម្រៀង”បុរសប្រពៃ”ទាំងអស់គ្នា​។

 

 

#GADC #CAWSR #ProperMen #16daysofActivism2021

អត្ថបទផ្សេងៗ

Screenshot 2022-07-29 111149

ក្រោកឡើងដើម្បីរូបរាងកាយយើង

បទចម្រៀង “ក្រោកឡើងដើម្បីរូបរាងកាយយើង” ដោយ YungLady ft. TingTong-និមិត្ត...
photo_2022-07-28_15-09-12

សកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីសមភាពយេនឌ័រ

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ២៤ កក្តដា ២០២២ ដោយមានការគាំទ្រក្នុងភាពជាដៃគូពីអង្គការជំនួយនៃ...
296053091_5747831618561951_3494128015101348717_n

ពង្រឹងអំណាចស្រ្ដីវ័យក្មេងជាភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្ដូរអំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ

ថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ គម្រោង «ពង្រឹងអំណាចស្រ្ដីវ័យក្មេងជាភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្ដូរអំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ»...