ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

យេនឌ័រនិងការអភិវឌ្ឍសំរាប់ប្រទេសកម្ពុជា

សូមបញ្ជូនសំណួររបស់អ្នកនៅទីនេះ

ផ្ទះលេខ 39B, ផ្លូវ 608, សង្កាត់បឹងទំពុន II,  ខណ្ឌទួលគោក,  ភ្នំពេញកម្ពុជា  P.O. ប្រអប់: 2684 ភ្នំពេញ 3  P: +855 (23) 881 614  អ៊ី: info@gadc.org.kh