យុវជននិងការទប់ស្កាត់ការរំលោភសេពសន្ថវៈ

ក្នុងតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃសិក្ខាសាលាស្តីពីយុវជននិងការរំលោភសេពសន្ថវៈនាងគិតថាកម្មវិធីនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយវាគឺជាការរំលឹកនិងដំណោះស្រាយល្អក្នុងការលុបបំបាត់ការរំលោភដែលប្រជាជនដឹងពីបញ្ហា។

ដំណើរថ្មីនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងក្តីសង្ឃឹម

ជីវិតរបស់រ៉ានបានផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីនាងបានចាប់ផ្តើមរៀនសូត្រច្រើនពី GADC ហើយក៏តែងតែចូលរួមសកម្មភាពជាច្រើនរបស់ GADC ។ រ៉ាននិងប្ដីរបស់នាងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដទៃរៀន។

ខ្ញុំរឹងមាំនិងមានទំនុកចិត្ត

លោកស្រីជាស៊ីណាបានធ្វើការជាមួយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជារយៈពេលប្រហែល 6 ខែនៅពេលលោកស្រីត្រូវបានគេអញ្ជើញអោយចូលរួមជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោម 40 នាក់នៃសហគមន៍អនុវត្តមួយដែលនិយាយពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ការងារផ្ទះគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំផងដែរ

មុនចូលរួមការបណ្តុះបណ្តាលបុរសនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនបានធ្វើការងារផ្ទះទេសូម្បីតែខ្លួនឯងពីមុន។ បន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាលជាមួយ GADC ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការផ្ទះដូចជាការសម្អាតផ្ទះលាងសម្លៀកបំពាក់ការសម្អាតចម្អិនអាហារជាដើម»។