GADC ដែលជាសមាជិកមួយរូបដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខា: ច្រានចោលសំណើច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់សហជីព

យើងជាអង្គការនិងបុគ្គលដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោមសូមដាស់តឿនឯកឧត្តមលោកជំទាវកុំឱ្យឆ្លងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីសហជីពនិងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (LANGO)